I skårbymosse utförde vi schakt och sprängningsarbeten för en ny villa åt Fastighetsbyggen i väst AB. Markarbeterna innefattade även byggnation av en ny infartsväg ca 100 m lång samt ett enskilt avlopp.