Vi hjälper även till med projektering där det behövs. Då utför vi allt från inmätning av en befintlig anläggning/mark till att rita upp förslag på utförande samt volymberäkningar. Vi tar fram profilritningar och redovisar på ett enkelt sätt.

Med en profilritning kan man tex mycket enkelt se hur ett dike eller bäck faller (eller inte faller) utmed en väldigt lång sträcka.

På våra planritningar redovisar vi de nya anläggningar som är tänkta med tillhörande höjder
och även färglagda schakt/fyll kartor för att enkelt kunna se inom vilket område det är en
viss mängd schakt eller fyllnad.