Vi utför mättekniska uppdrag såsom utsättning och inmätning. Inmätning kan utföras i samband med en projektering eller för att man senare skall kunna upprätta en relationshandling. Vi utför även mätning för rörelseövervakning i det fall man är orolig att ett objekt rör sig i samband med ett visst typ av arbete.

Nedan ser ni exempel på lite olika projekt där vi har utfört all mätning samt all maskinstyrningsdata (i de fall det varit maskiner på plats).

Lisebergshjulet, Göteborg
Utsättning för grundläggning och alla bultar när det flyttades från Lilla Bommen till Liseberg.

Norra Hamngatan, Göteborg
Övervakningsmätning av sponten när PEAB byggt om hela kajen. Detta för att se så att inte sponten rörde sig och på så sätt i slutändan riskera att rasa.

Arntorp, Kungälv
All mätning i samband med att ett nytt industriområde byggdes.

Skårsäng, Kärna
Projektering av nya vägar till ett nytt bostadsområde. Inmätning av befintliga markförhållanden innan projekteringen.

Detta är bara en bråkdel av det vi gjort.
Välkomna med eran förfrågan