Prisexempel släpkärra:

Gräs och -planteringsjord

Väggrus/bärlager

Makadam 2-5, 4-8, 8-16, 16-22

Lek eller -mursand

Gårdsgrus (natursingel 8-16)

Tagene rött (0-18)

Kullersten sorterad 100-200

Barkmull

Alla priser inkl moms.

340 kr/kärra

270 kr/kärra

350 kr/kärra

270 kr/kärra

450 kr/kärra

310 kr/kärra

890 kr/kärra

650 kr/kärra

OBS! Alla våra priser angivna per kärra innebär en mängd om ca 650 kg. Kommer du med en traktorkärra eller liknande och köper mer än 2 ton på samma gång betalar du per ton enligt nedan:

Gräs och -planteringsjord

Väggrus/bärlager

Makadam 2-5, 4-8, 8-16, 16-22

Lek eller -mursand

Gårdsgrus (natursingel 8-16)

Tagene rött (0-18)

Kullersten sorterad 100-200

Barkmull

Alla priser inkl moms.

340 kr/ton

270 kr/ton

350 kr/ton

270 kr/ton

450 kr/ton

310 kr/ton

890 kr/ton

700 kr/ton