I kode gjorde vi om en garageuppfart helt och hållet. Alla gamla slipersmurar samt den gamla trappan byttes ut mot mur i betongsten och trappa i granit. Även en gammal dagvattenbrunn byttes.

Det hela avslutades med ett nytt ytskikt i form av asfalt.