I Kärna lade vi om en avloppsledning och på samma gång gjorde en ny källarnedgång. Det skulle även bli en ny carport som vi schaktade av för, byggde en stödmur mot befintlig byggnad och satte plintar för den kommande byggnaden. Alla ytor utfördes med nya fall för en bättre avrinning.