I Lycke byttes ett gammalt avlopp ut mot ett nytt. En trekammarbrunn revs och en ny anläggning anlades. Anläggningen blev en Baga Easy med biotank som uppfyller kraven för hög skyddsnivå. Biotanken är istället för en markbädd.