Vi är godkända för att anlägga enskilda avlopp för villor och fritidshus. Det finns massor med olika system på marknaden idag, likväl som det finns många bilmärken. Att välja ett är inte lätt som konsument utan man får helt enkelt lita på att de fackmän man pratar med kan sin
sak och rekommenderar rätt produkter. Vi har valt att arbeta med Baga för att de har ett system som har en väldigt bra funktion, de lämnar funktionsgaranti och har en bra serviceavdelning om något skulle krångla.

Baga har anläggningar för 1 hushåll upp till anläggningar där hela områden skall anslutas.

Innan du får byta ut din gamla anläggning eller anlägga en helt ny måste du ha ett tillstånd
från kommunens milöavdelning, utan detta begår man ett miljöbrott.

Kontakta oss för att få veta mer om du funderar på att anlägga en ny avloppsanläggning.