Fredrik's Marktjänst startades 1998 av Fredrik Bergström som ett enskilt bolag och hade under första åren en omsättning på ca 0,5 - 1 miljon kronor och inga anställda. Vid årsskiftet 2003-2004 så ombildades bolaget till ett aktiebolag som idag har 12 st anställda och en årlig omsättning på ca 15 miljoner kronor. Företaget har expanderat och utvecklats i samma takt som marknaden och kommer att fortsätta på samma sätt. Genom att hela tiden ha nytänkande och att göra nya investeringar så har vi idag en maskinpark som uppfyller alla dagens miljökrav. Vi har genom nytänkande utvecklat företaget med att arbeta med mätteknik och 3D maskinstyrning. Genom att ha kompetens på alla områden så kan vi åta oss totalentreprenader till mycket konkurrenskraftiga priser och alltid leverera en komplett produkt.

Hos oss hittar du specialistkunskaper och utrustning för följande arbeten:

Grundläggning

Väg & VA

Finplanering

Grusjustering & Hyvling

Enskilda avlopp

Maskinstyrningsdata

Mätkonsulttjänster

Projektering